Bác sĩ Hoàng Lộc

Năm sinh: 1994

Chuyên môn: Bác sĩ Chỉnh nha tại VIX Dental Cinic

Tốt nghiệp trường: ĐH Y Dược TP. Hồ Chí Minh
Chứng nhận Cấy Ghép Implant tại ĐH RHM HCM
– Chứng nhận Niềng Răng tại ĐH RHM tp.HCM
– Chuyên ngành Nha Khoa tại ĐH Y Dược Huế
– Bác sĩ tại Nha Khoa EDEN
– Bác sĩ tại BV Korean Leaders
– Bác sĩ tại Nha Khoa Minh Khai
– Hội viên của DOE Việt Nam

Thông tin liên lạc Vixdental