Hình ảnh hoàn thiện nụ cười cùng nha khoa VIX

Cựu HLV trưởng ĐTQG Việt Nam – Park Hang Seo

Khắc phục đau răng tại VIX Dental Clinic

Ca sĩ Lamoon – Top 6 Vietnam Idol 2023

Niềng răng trong suốt Clear Correct tại VIX Dental Clinic

Youtuber DongDong & Peung

Chăm sóc nha khoa tại VIX Dental Clinic

Thanh Hoài – Á hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2004

Niềng răng trong suốt tại VIX Dental Clinic

Thông tin điều trị:

 • Gắn mắc cài sứ và đeo hàm duy trì
 • Tuổi: 24/ Giới tính: nam / Thời gian điều trị: 

Thông tin điều trị:

 • Gắn mắc cài sứ.
 • Tuổi: 34/ Giới tính: nữ / Thời gian điều trị: 

Phục hồi răng khấp khểnh sau hơn 1 năm

Thông tin điều trị:

 • Facemask: Box lab
 • Tuổi: 11/ Giới tính: nữ / Thời gian điều trị: 

Thông tin điều trị:

 • Gắn mắc cài và đeo hàm duy trì.
 • Tuổi: 40/ Giới tính: nam / Thời gian điều trị: 

Thông tin điều trị:

 • Sử dụng khí cụ Pendulum.
 • Tuổi: 13/ Giới tính: nữ / Thời gian điều trị: 

Thông tin điều trị:

 • Implant #26
 • Tuổi: 51 / Giới tính: nam / Thời gian điều trị: 

Thông tin điều trị:

 • Implant #37
 • Tuổi: 51 / Giới tính: nữ / Thời gian điều trị: 

Thông tin điều trị:

 • Implant #37
 • Tuổi: 52 / Giới tính: nam / Thời gian điều trị: 

Thông tin điều trị:

 • Implant #46
 • Tuổi: 28 / Giới tính: nữ / Thời gian điều trị: 

Thông tin điều trị:

 • Implant #36.45.46
 • Tuổi: 41 / Giới tính: nam / Thời gian điều trị: