VIX Dental Clinic chính thức trở thành cơ sở y tế hợp tác của Bệnh viện Kwangmyeong, Đại học Chung-Ang

그림2

[Thông báo] Nha khoa VIX TP.HCM chính thức trở thành cơ sở y tế hợp tác của Bệnh viện Kwangmyeong, Đại học Chung-Ang

Hôm nay, chúng tôi vui mừng thông báo rằng Vix Dental Clinic đã chính thức hợp tác với các cơ sở y tế đại học Hàn Quốc mà chúng tôi đã chuẩn bị trong một thời gian dài.

Vào năm 2022, 4 bác sĩ y tế, bao gồm Giáo sư Park Sung-won, Giám đốc Nha khoa Bệnh viện Kwangmyung của Đại học Chung-Ang, đã đến thăm trực tiếp Vix Dental Clinic tại Thành phố Hồ Chí Minh để kiểm tra và nắm bắt tình hình cơ sở vật chất và trang thiết bị. Sau nhiều tháng hợp tác, nhân dịp tổ chức hội nghị chuyên đề này, chúng tôi đã ký kết hợp tác và chọn Vix Dental Clinic làm bệnh viện hợp tác nước ngoài chính thức.

Thông qua mối quan hệ hợp tác chính thức với Nha khoa Bệnh viện Kwangmyung của Đại học Chung-Ang lần này, Vix Dental Clinic đã chứng minh chuyên môn của mình bằng cách giới thiệu nhiều trường hợp lâm sàng về các chuyên khoa điều trị chính tổng hợp và nhiều lần xác nhận không có vấn đề gì trong việc hợp tác và liên kết điều trị với các bác sĩ y tế Hàn Quốc.

Đặc biệt, chúng tôi rất vui mừng khi có thể cung cấp hoạt động điều trị ổn định hơn cho bệnh nhân ở nước ngoài. Chúng tôi tin rằng điều này sẽ đặc biệt hữu ích cho những bệnh nhân cần điều trị phức tạp tốn kém ở cấp độ phòng khám hoặc cần tiếp tục điều trị ở Hàn Quốc.

Vix Dental Clinic dự kiến sẽ ký kết và hợp tác với nhiều cơ sở y tế trong nước hơn nữa, bắt đầu từ hoạt động hợp tác với Bệnh viện Đại học Chung-Ang. Chúng tôi xin được sự quan tâm của quý vị và sẽ nỗ lực hết sức để trở thành bệnh viện được bệnh nhân tin tưởng.

Cảm ơn quý vị.

(Nguồn: Vix Dental Clinic).

동판
동판

[공지] 호치민 VIX치과 중앙대학교 광명병원 공식 협력의료기관으로 선정

안녕하세요

오늘은 저희 Vix치과에서 오래동안 준비해왔었던 한국 대학 의료기관들과의 공식적인 협력관계가 구축되었음을 기쁜 마음으로 알려드립니다.

동판외부
동판외부

현) 중앙대학교 광명병원 치과장 박성원 교수를 포함한 4명의 의료진께서 2022년 호치민 VIX치과를 직접 방문하여 진료시설 및 설비

현황을 점검 및 파악하였으며 수개월간의 협력활동을 거쳐 이번 심포지엄 개최를 맞이해 업무협약체결을 맺고 호치민 VIX치과를 공식적인 해외협력병원으로 선정하게 되었습니다.

[출처] 호치민 VIX치과 중앙대학교 광명병원 공식 협력의료기관으로 선정|작성자 호치민2군 VIX 치과

이번 중앙대학교 광명병원 치과와의 공식적인 협력관계를 통해 저희 VIX치과는 종합적인 주요진료 과목에 대해 다양한 임상케이스를

소개하여 전문성을 입증하였으며 한국 의료진과의 협진 및 진료연계에도 문제가 없음을 수차례 확인하였습니다.

무엇보다 더욱 안정성 있는 진료활동을 해외에서 환자분들께 제공할 수 있게되어 기쁘게 생각하고 있으며 클리닉 차원에서 부담이 높은

고난이도의 진료가 필요하거나 어쩔수없이 한국에서 진료를 이어가야 하시는 환자분들께는 특히 도움이 될 것이라 예상하고 있습니다.

저희 Vix치과는 이번 중앙대학교 병원과의 협력활동을 시작으로 더욱 많은 국내 의료기관과의 협약 및 협력활동이 예정되어 있으니 많은 관심 부탁드리며 환자들에게 신뢰받는 병원이 되도록 더욱 많은 노력을 기울이도록 하겠습니다.

감사합니다.

[출처] 호치민 VIX치과 중앙대학교 광명병원 공식 협력의료기관으로 선정|작성자 호치민2군 VIX 치과.

Đặt lịch thăm khám nha khoa tại

VIX DENTAL CLINIC